Szavazás

<

V. Naszályi Márta

Közös ügyeink nemcsak a politikusokra tartoznak

Friss topikok

  • SHRV: @Ahoj-: no és most lássuk, mi valósult meg ezekből a "tanulmányokból". (2021.12.04. 19:35) Játszótéri vécék
  • rokon1: Ha valaki korrekt, tisztességes, megbízható ügyintézést, csereszerződést, partnert keresett/keres ... (2020.06.15. 13:19) Fél év
  • chrisred: @M.K.R.: Tudom, a lakásomban is természetes eredetű a szálló por, mégis szoktam takarítani. Ez ter... (2019.11.22. 06:08) Köhögést kapunk Karácsonyra?
  • M.K.R.: Hála az égnek, ezt még nem sikerült megfúrniuk és megépült a 82 óta tervezett és szakaszos kiépült... (2019.11.21. 16:06) Requiem az Etele úti fákért
  • M.K.R.: Na ez is egy térkőmániás. (2019.11.21. 15:38) Tabáni titkok

Budapest szmogtérképe

Budapest szmogtérképe

Állandó oldalak

2019.07.21. 10:45 elendem

Szentendrei úti fák

Címkék: fakivágás Fővárosi Önkormányzat III. kerületi Önkormányzat Szentendrei út

 28622137_13bdc4b7e3a49709f274e147d3099292_wm.jpgBár az Index és Kiss László is már örültek, hogy sikerült megmenteni a fákat, sajnos, ez egyelőre még nem jelenthető ki. A BKK továbbra is arra készül, hogy kivágja a megjelölt 62 fát - Jánossy András vendégszerző írásának szerkesztett változata

Jóllehet, csak 10+15 = 25 fára van engedélye, 1 további "fa esetében, amely magánterületen van, alakító metszés végzése is elegendőnek bizonyul" (Bús Balázs https://obuda.hu/blog/hirek/csak-a-mar-korabban-engedelyezett-fakat-vagjak-ki-a-szentendrei-uton/). 36-ot viszont, AMELYEKRE NINCSEN KIVÁGÁSI ENGEDÉLY, továbbra is ki akarnak vágni. Pontosabban: Az Index-cikk hatására Tarlós István figyelemelterelő műveletbe kezdett (átmeneti időtartamra), amiről a BKK vezérigazgatója így számolt be ma kora délután:

 "A Fővárosi Önkormányzat továbbra is elkötelezett a zöldfelületek védelme, megújítása és bővítése mellett. A területen az útépítés miatt 25 fa eltávolítása elkerülhetetlen, amelyhez rendelkezésre állnak a jogerős engedélyek. A felújítás területére eső, azonban az útfelújításban nem érintett, vegyes egészségi állapotú 36 fa kapcsán Tarlós István főpolgármester utasította a beruházást lebonyolító BKK Zrt.-t, hogy a Főkert Zrt.-vel ismételten, tételesen vizsgáltassa felül ezeknek a fáknak az állapotát annak érdekében, hogy minél kevesebb fa kivágására kerüljön sor." (https://bkk.hu/2019/07/julius-22-en-kezdodik-szentendrei-ut-felujitasa/)

Ezeket a fákat akarnák a Csala Péter által összefogott helyiek megmenteni a kivágástól, szakértő ismerőseik szerint ugyanis meggyógyíthatók lennének. A 17-én Tarlósnak írt nyílt levelében - ami a vasárnapi tüntetés FB-oldaláról letölthető, de petícióként is közzétette - a kivágási engedélyes 25+1 fáról, valamint 4 fa átültetéséről azt írja, hogy "kivitelezést el tudtam fogadni". A Klubrádiónak adott 15-i interjújában viszont éppen ezekről mondta, hogy a gyökereik kikerülhetők lennének - jelenleg is ott futnak a kicserélni kívánt közmű vezetékek -, de a BKK kényelmesebb feltételeket akar biztosítani. Csala Péter feltételezése szerint azért, mert több havi késedelembe esett a munkálatok megkezdésével. Én azonban megnéztem a közbeszerzési kiíráshoz elkészített terveket, és ott is már a fák eltávolítása van előirányozva. A kiadott 2 közterületi favágási engedélyt is megnéztem. Ezekben egyáltalán nem vizsgálták a gyökerek kikerülhetőségét.

Elmondható tehát, hogy az engedélyt kiadó két hatóság megsértette a tényállás tisztázási kötelezettségét, és érvelni lehet amellett, hogy megsértette a szakszerűség követelményét is (sőt, az egyik esetében a döntés-indokolási kötelezettségnek sem tettek maradéktalanul eleget). Nem találtam meg egyelőre a magánterületen álló fa kivágására kiadott engedélyt - ami helyett Bús Balázs tudomása szerint csak csonkolás lesz -, és azt sem tudtam még kideríteni, hogy hol áll az a 4 fa, amit át akarnak ültetni (talán ezek is a szóban forgó magánterületen vannak). Végigkutattam a hivatalos központi hirdetményi oldalt (a kerületit is) az út-, járda- és közműfelújítás tárgyában született határozatok száma alapján, ügyintézője alapján, témája alapján: végignéztem - kézzel, mivel a szóra keresés eredménytelen volt - az elmúlt 9 év valamennyi közlekedési, építésügyi-területfejlesztési, államigazgatási és környezetvédelmi tárgyú hirdetményét.

 Nos: sem az út-felújítás, sem a fakivágás engedélyezési eljárásáról nem jelent meg hirdetményi értesítés, nem lett közzétéve engedélyezési dokumentáció, és nem lettek nyilvánosságra hozva a meghozott határozatok. (Csak a közbeszerzési kiírásba kerültek bele - a megvalósítandó terv függelékeiként -, úgyhogy a két pályázó ismerhette meg ezeket, ha akarta.) Ez a mulasztás azt jelenti, hogy az érintett nyilvánosságot az eljárásból kizárták.

 A fentiekben bemutatott tartalmi, illetve eljárási jogsértés lehet az alapja az ügyészség intézkedésének.  

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény

 '1.§ (2) Az ügyészség (...) <a> A jogszabályok megsértése esetén - törvényben meghatározott esetekben és módon - fellép a törvényesség érdekében. Ha törvény másként nem rendelkezik, fellépésre akkor köteles (...), vagy ha a törvénysértésből eredő jogsérelem elhárítása érdekében azonnali ügyészi intézkedésre van szükség.

 5.§ (2) Az ügyész elbírálja a hatósági határozat, intézkedés, jogszabálysértő mulasztás ellen hozzá intézett kérelmeket, közérdekű bejelentéseket, jogsértésre utaló jelzéseket (a továbbiakban együtt: kérelem). Amennyiben a hozzá intézett kérelem vizsgálatára nincs hatásköre, gondoskodik annak áttételéről a hatáskörrel rendelkező szervhez.

 § (1) Az ügyész ellenőrzi a közigazgatási hatóságok (...) által hozott egyedi, bíróság által felül nem bírált jogerős vagy végrehajtható döntések, valamint hatósági intézkedések törvényességét.

(2) Ha törvény másképp nem rendelkezik, az ügyész a közigazgatási hatósági döntés érdemére kiható törvénysértés esetén (...) kötelezettséget megállapító, jogot elvonó vagy korlátozó döntés esetén a végrehajtáshoz való jog elévüléséig (...) felhívással él a törvénysértés megszüntetése érdekében.

(3) Az ügyész a felhívásban indítványozhatja a törvénysértő döntés végrehajtásának felfüggesztését. A felhívás címzettje a végrehajtást a döntéséig köteles azonnal felfüggeszteni, és erről az ügyészt egyidejűleg tájékoztatni."

 Ezt a kérelmet bárki elküldheti az ügyészségnek.

Tehát a "felújítás területére eső, azonban az útfelújításban nem érintett, vegyes egészségi állapotú 36 fa" kivágásához nincsen engedély. Ezt tehát külön kell kezelni, mert itt nem az engedélyező hatóság ellen kell fellépnie az ügyészségnek, hanem a BKK ellen. Továbbá ez ügyben nemcsak a favédelmi rendelkezéseket készülnek megsérteni, hanem felmerül a gyanú, hogy hivatali visszaélés volt az, hogy valaki egyszer már hozzájárult ezek kivágásának tervéhez. Valamint felmerül a gyanú, hogy hűtlen (vagy a körülményektől függően esetleg csak ún. hanyag) kezelés volt az, hogy valaki a Főváros pénzét odaígérte a fakivágási munkálatok finanszírozásához.

Vissza az engedélyekhez, mert e téren is van érdekesség: az Index által megszellőztetett projekt ürügyén nemcsak a Szentendrei úton készülnek fákat kivágni, hanem a 62406 helyrajzi számon nyilvántartott magánterületen is - esetleg csak csonkolni, illetve átültetni. Az újságíró által hivatkozott február 5-i közleményét a BKK abból az alkalomból adta ki, hogy a kivitelezésre kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívása az előtte való nap megjelent a Közbeszerzési Értesítőben. Jóllehet itt is, a közleményében is – a lejjebb ismertetendő fővárosi feladatkiírás 169. sorszámú tételével megegyezően – az útfelújítás „III. ker. Szentendrei út (Mátyás király utca – Pünkösdfürdő utca)” megnevezéssel szerepel, az ajánlattételi felhívás részét képező tervdokumentációban az útszakasz kétfelé van bontva. Ugyanis csak a Mátyás király utcától induló déli része neveztetik Szentendrei útnak (hrsz. 62408), a felső, északi rész neve már Vasút sor (hrsz. 62407). Ez utóbbi a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában van; az előző pedig a Fővárosi Önkormányzatéban.

A tulajdonlásának engedélyezési szempontból van jelentősége, mivel a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) kormányrendelet értelmében az engedélyező hatóság – azaz a kerületi, illetve a fővárosi jegyző – kizárását kell kérje az eljárásból. Ekképp a fővárosi tulajdonú rész vonatkozásában a III. kerületi jegyzőt jelölték ki eljáró szervként, a III. kerületi tulajdonú rész vonatkozásában pedig először a II. kerületi jegyzőt, majd helyette a XII. kerületi jegyzőt.  Természetesen a fakivágási engedély kiadásához az adott közterületet tulajdonló testülettől tulajdonosi hozzájárulás kiadására is szükség van; ebben a tulajdonos előírja, hogy a kormányrendelet értelmében kötelező fapótlást a kérelmezőnek hány darab, milyen fajú-fajtájú fa mely helyen való ültetésével kell teljesítenie. A más útszakaszok esetében a fái megőrzéséért oroszlánként harcoló III. kerület a fakivágáshoz a tulajdonosi hozzájárulást az ilyen ügyekben eljárni jogosult Városfejlesztési Bizottság 2017. szeptember 25-i ülésén hozott 74/2017. (IX.25.) számú határozatában meghatározott kikötésekkel és feltételekkel megadta; a Fővárosi Önkormányzattól csak 2018 elején érkezett meg a tulajdonosi hozzájárulás a III. kerületi jegyzőhöz. A tulajdonosi hozzájárulást mindig az eljáró jegyző kéri ki hivatalból.

A III. kerület mint tulajdonos 10 db, a tervdokumentációban szereplő sorszámával, valamint - részben - a Főkert fakataszterében is tételesen megnevezett fa kivágáshoz járult hozzá (az iratokban megvan ezek a fafaja és törzsátmérője is), összesen 388 cm együttes törzsátmérővel. Feltételként előírta egyebek között, hogy a kivágandó fák pótlásaként a Kérelmezőnek (=BKK) összesen 97 db 18/21 cm törzskörméretű (min. 6 cm törzsátmérőjű) facsemetét kell telepítenie – a kivágástól számított 1 éven belül -, ebből 15 db-ot a tárgyi ingatlanon, a fennmaradó 82 db lombhullató facsemetét a Budapest III. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, a tulajdonos – közelebbről az Igazgatási Főosztály Közterületi és Környezetvédelmi Osztálya - által meghatározott módon és helyeken; ha nem ered meg a fa, a telepítést meg kell ismételni.

 A Fővárosi Önkormányzat mint tulajdonos egyebek között előírta, hogy a kérelmezőnek (=BKK) a saját költségén „186 db min. 2x iskolázott, I. osztályú, min. 6 cm törzsátmérőjű FŐKERT Nonprofit Zrt. által meghatározott fajtájú fa, a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV.30) Főv. Kgy. rendelet mellékletében, a III. kerületnél felsorolt, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületi ingatlanok fasoraiban kerüljön pótlásként elültetésre, a FŐKERT Nonprofit Zrt. közreműködésével az üres fahelyeken a fák kivágását követő 1 éven belül.” További kikötés, hogy a kivágott és a pótlásukra ültetett fák a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezik, azok vonatkozásában tulajdonosváltozás nem következik be.  Fentiek alapján a két szolgálatkész jegyző zokszó nélkül kiadta az engedélyét, a feltételeket átmásolva.

Az alaposabb XII. kerületi jegyző a Főkert szakvéleményébe is beleolvasott, és ismerteti, hogy a Szaller Vilmos (Főkert) MFE minősített favizsgáló és munkatársai által készített Favizsgálati jegyzőkönyv értelmében a 10 közül 6 fa állapota közepes, 4 fa állapota gyenge. „A szakvéleményben foglaltak alapján ezek a fák beavatkozást igénylő, csökkent biológiai értékű egyedek.” (Tehát az állapotuk nem indokolná a kivágást! - J.A.)  A szakvéleményre hivatkozva felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy további 7 fát helyes lenne kivágnia, mivel „azok növény-egészségügyi állapota igen gyenge, törés vagy dőlésveszély is kialakulhat, ezért indokoltnak tartom – kezelői-fenntartói körben – mielőbbi kivágásukat vészhelyzet elhárítás érdekében.” (Ezekhez nem ír elő konkrét pótlást, feltételesen sem. - J.A.)

 Akkor most már kellőképpen fel vagyunk fegyverkezve ahhoz, hogy megnézzük, mit irányoz elő a Csala Péter által hivatkozott - de nem feltétlenül ismert - VÁR-KERT Műszaki Tervezési Kft-féle 2018. februári zöldfelület-felújítási terv. (Ezt kapták meg idén februárban a közbeszerzésre jelentkezők a más tervező által készített út-, járda- és közművezeték-felújítási tervvel együtt.) Mint feljebb leírtam, a két közterületi fakivágási engedély e tervnek a függeléke.

Favédelem-fakivágás

 A tervezési területen útépítés, szegélymódosítás miatt 26 db fát kell kivágni, valamint 4 db fa átültetése szükséges. (...)

 

 Fatelepítés- fapótlás

 A tervezési területen, az üres fahelyeken, illetve a kivágott fák helyén összesen 26db új útsorfa telepítésre van mód. Szabad fatelepítési hely a Szentendrei út mellett van, ezért a meglévő fasor kiegészítéseként a meglévőkkel azonos japánakácok telepítést terveztük.

Ültetésre 18/20 cm törzskörméretű, I. osztályú, legalább 2x iskolázott faiskolai anyagot terveztünk. (A függelékben szereplő engedélyek 10+15 fa kivágásáról szólnak; átültetést nem említenek. - J.A.) (...)

A tervezési területen kívül fapótlási okokból további 117 db fa telepítendő. Ezek ültetési helyét az adottságok és az igények figyelembevételével az illetékes III. kerületi Polgármesteri Hivatal fogja kijelölni. (Az engedélyek 97+186 fa ültetését írják elő, a második esetben a FŐKERT által meghatározott fajtákból és vele együttműködve. - J.A.)

40 fa ültetését tehát a tervező lespórolta. (Az engedélyek ismertetik, hogy milyen pénzbüntetés vár a BKK-ra darabonként. Persze a Főváros zsebéből fizetné meg, ha kivetik rá.)  Ahogy nincs nyoma a kivágni tervezett további 36 fa eltávolítása engedélyének, úgy a pótlási kötelezettség teljesítésére vonatkozó előírásnak sem. (Ha valaki e kivágásokat csak úgy csípőből engedélyezte a BKK-nak, akkor a pótlási kötelezettség előírásának elmulasztásával újabb durva jogszabálysértéseket követett el.)

Nem néztem még végig a BKK mint kiíró és a közbeszerzésre pályázatot benyújtók közötti teljes levelezést. De egy érdekességet máris találtam: A tervek előirányozzák 783 m3 humusz letermelését (magyarul: növényzetirtást). A pályázók leírják: a "letermelt humuszt véleményünk szerint nem alkalmas visszaépítésre, mivel gazos, gyökeres" Kérdésükre a BKK azt válaszolja, hogy a humuszra nem tart igényt. (A pótlását sem kérte. - J.A.)

 A BKK mint beruházó a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásával e projekt mellett még további 107 útszakaszon terveztetett meg, terveztet, illetve fog megterveztetni útfelújítást a rá adresszált „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése” elnevezésű feladat keretében 2011-2020 között összesen 1,3 Mrd Ft-ért, és a rá kiírt „2012-2020. évi útfelújítási program” nevű feladat keretében pedig 36 km-en útfelújítások kivitelezését végezteti, további 12 km-en megtervezteti, valamint kerékpáros létesítmények „vonatkozásában” végeztet felújítási (5 km) és egyéb munkálatokat – együtt: 183 helyszínen – összesen 28,1 Mrd Ft-ért. (A Budapest Közút Zrt.-re is ki vannak osztva hasonló feladatok. A közútkezelésről szóló 14/2008. (VII.15.) fővárosi közgyűlési rendelet értelmében „A BKK Zrt. a Budapest Közút Zrt.-vel együttműködve összeállítja a tárgyévet követő évi projektlistát, út-, és híd-műtárgy, forgalomtechnikai felújítási és fejlesztési programot.” Magyarul: a két cég megírja magának, hogy mivel bízza meg őket a Főváros, ezt a városfejlesztési főpolgármester-helyettes, Szeneczey Balázs útján csomagban előterjeszti, a Közgyűlés meg vita nélkül, csomagban megszavazza, majd a következő évben, ha a két cég mégsem tudta teljesíteni az arra az évre beütemezett tervezési és kivitelezési feladatokat, akkor ugyanilyen eljárásban módosítja. Jelenleg a BKK-t érintő két feladatnak egyaránt a 7. módosítása van érvényben, amit a Közgyűlés 2018. február 21-én fogadott el – számos más mega-csomaggal együtt, ezen belül közlekedési célokra összesen 60 Mrd Ft-ot allokálva – az éves költségvetés megszavazásával egyidejűleg.)

A munkálatokat július 22-én, hétfőn reggel megkezdik...

Jánossy András

 

(A szöveget a szerző jóváhagyásával tettem közzé)

Kép forrása: Index

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://eokoskodas.blog.hu/api/trackback/id/tr314973102

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása