Szavazás

<

V. Naszályi Márta

Közös ügyeink nemcsak a politikusokra tartoznak

Friss topikok

  • elendem: @ételizésítő: A Várnegyed és a Várkerület nem ugyanaz. A Várkerület egyértelmű utalás az I. kerüle... (2018.11.06. 19:59) Lakáshelyzet a Várkerületben
  • elendem: @Gandosz: Mik a helyes adatok? Őszintén érdekel, hogy mely adatok hibásak és hogy mi az igazság (2018.11.04. 22:24) Patkányok és szeméthegyek
  • Éhesló: @Ahoj-: nem hisztizek. A poszterhez szóltam, leírva a véleményemet a posztól és róla (a posztja k... (2018.10.15. 13:25) Lánchíd
  • városjáró: @blöff: Ez a manaspág, már kb 10-15 éve tart :( (2018.08.17. 18:41) Batthyány TÉR KÖZösségi megújítás
  • Ahoj-: Állítólag ezek jó állapotú fák.. jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/34518/arpad-fejedelem-utja-ujo... (2018.08.16. 12:00) Budavári einstand

Budapest szmogtérképe

<a href="//www.idokep.hu/" target="_blank" title="Időjárás"><img src="//www.idokep.hu/kis_bp_szenny.jpg" border="0" alt="Budapest szmogtérképe"></a>

blog

2014.02.26. 20:26 elendem

Budavári költségvetés 2014.

Címkék: Budavári Önkormányzat 2014. évi költségvetés iskolák tankönyvtámogatása

budavar_cimer.gifA Budavári Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervéhez benyújtott módosító indítványaim

Február 27-én tárgyalja a kerületi önkormányzat a költségvetés tervezetét

A tervezethez az alábbi módosító indítványt nyújtottam be:

1. A kiegészítő támogatás a kerületi iskolákban és középiskolákban tanuló diákok tankönyvellátásához

A korábbi években az önkormányzat kiegészítő támogatást nyújtott a kerületi iskoláknak és középiskoláknak ahhoz, hogy azon diákok tankönyveit is be tudják szerezni, akik ingyenesen kapják a tankönyvcsomagot (első osztályosok, három vagy több gyermeket nevelő illetve rászoruló családok gyermekei), mivel a központi költségvetéstől kapott normatíva (12.000,- Ft) évek óta változatlan, ezért nem fedezi a tankönyvek árát. A 2013-14. tanévben ez elmaradt, mivel a fenntartóváltással összefüggő törvényi változások a költségvetés kialakításakor még bizonytalanok voltak.

Azt javaslom ezért, hogy a korábbi évekhez hasonlóan tanulónként évi 2.000,- azaz kettőezer forinttal segítsük a törvény szerint ingyenes tankönyvre jogosult tanulók ellátását.

A kerületben tanuló diákok létszáma 3-4000 fő között mozog (az egyházi fenntartású iskolákat is beleértve), ezért azt javaslom, hogy az iskolák számára informatikai eszközök fejlesztésére létrehozott alapot 8 millió forinttal emeljük meg.

2. Felújítási előirányzati keret biztosítása azon épületek vízszigetelésére, amelyekben önkormányzati tulajdonú lakások vannak

Az idős épületekben lévő lakások sok esetben vizesednek, penészednek, ami egyszerre egészségügyi és esztétikai probléma. Különösen jelentős ez a Vizivárosban, ahol magas a talajvíz.

Javaslom ezért, hogy a GAMESZ kezdje meg ezeknek az épületeknek a vízszigetelését, hogy néhány év alatt a kerület valamennyi épülete egészségessé válhasson. Ennek érdekében 50 millió forintos keretet javasolok előirányozni az általános tartalék terhére.

3. A felújításra kerülő Naphegyi játszótéren automatikus öntözőrendszer kiépítése és üzembe helyezése

Éghajlatunkon a parkfenntartás kulcsa a rendszeres és hatékony öntözés. Emellett a száraz és poros városi levegő javítását is szolgálja a zöldfelületek öntözése. Javaslom ezért, hogy ezen túl a felújításra kerülő parkok és játszóterek kapjanak új, korszerű és gazdaságos automatikus öntözőrendszert.

2014. évben a Naphegyi játszótér kerül felújításra, ezért javaslom megemelni a felújítás előirányzatát 5 millió forinttal a környezetvédelmi célú tartalék terhére, hogy az automatikus öntözőrendszer kiépítésre kerüljön.

 4. Bölcsődei dolgozók béremelése

A bölcsődei dolgozók munkabére évek óta alig növekedett, kimaradtak a közalkalmazottak béremeléséből is. A megszégyenítően alacsony bérszint nemcsak méltatlan a gyermekeinket szeretettel gondozóktól, hanem hosszú távon a bölcsődében dolgozók kontraszelekciójához vezethet.

Javaslom ezért, hogy a „Gyermekek napközbeni ellátása” előirányzatot 24 millió forinttal emeljük meg az általános tartalék terhére.

5. Folyóirat-olvasó sarok kialakítása a Batthyány utcai klubhelyiségben

Az idősek napközi klubjaiban nagyon népszerű a különböző napilapok és folyóiratok olvasása. Kérték, hogy a napilapok és folyóiratok körét és számát is növelje az önkormányzat. Ezek jellemzően a népszerű napilapokra vonatkoztak (pl. Blikk). A most kialakítandó klubhelyiségben pedig célszerű lenne, ha olyan politikamentes, magas színvonalú tudományos folyóiratok, kulturális és életmódmagazinok lennének rendszeresen olvashatók, amelyek egy-egy család lehetőségeit meghaladják. Pl. National Geografic, Élet és Tudomány, Lakáskultúra stb.

Javaslom ezért, hogy a klubhelyiség dologi kiadásainak előirányzatát növeljük meg 396 eFt-tal a Heti Válasz folyóirat támogatási előirányzat terhére.

Részletes indoklás

A korábbi években az önkormányzat kiegészítő támogatást nyújtott a kerületi iskoláknak és középiskoláknak ahhoz, hogy azon diákok tankönyveit is be tudják szerezni, akik ingyenesen kapják a tankönyvcsomagot (első osztályosok, három vagy több gyermeket nevelő illetve rászoruló családok gyermekei), mivel a központi költségvetéstől kapott normatíva (12.000,- Ft) évek óta változatlan, ezért nem fedezi a tankönyvek árát. A 2013-14. tanévben ez elmaradt, mivel a fenntartóváltással összefüggő törvényi változások a költségvetés kialakításakor még bizonytalanok voltak.

Ez a forráskiesés megnehezítette, csaknem lehetetlenné tette az iskolák megfelelő feladatellátását. A nagyon átgondoltan és takarékosan meghatározott tankönyvcsomagok is többnyire meghaladják az állami normatíva értékét, miközben a következő tanévben már várhatóan két évfolyam számára lesz ingyenes a tankönyv.

Példaként a Batthyány utcai iskola tankönyvcsomagjai ebben a tanévben így alakultak:

1.) 12.145,-

2.)   9.413,-

3.) 11.345,-

4.) 14.478,- ill. 13.856,-

5.) 15.805,-

6.) 16.970,- ill. 15.110,-

7.) 21.452,- ill. 22.032,-

8.) 21.234,- ill. 21.814,-

Látható, hogy csak két évfolyam tankönyvcsomagja esetén fedezi az állami normatíva az árat. Egyenletes elosztást feltételezve átlagosan 16.305,- Ft egy tankönyvcsomag ára, ami több mint 25%-kal haladja meg a normatív támogatást. A tankönyvek ára évről-évre nő, így várható, hogy a következő tanévben már nem lesz kigazdálkodható a különbség.

A XIX. századi vagy még öregebb épületek földszintjeit nem lakás céljára építették (raktárak, istállók, üzlethelyiségek voltak), korábban nem voltak zártak, nem fűtötték azokat. A külső-belső illetve a pince- és földszinti hőmérséklet és páratartalom kiegyenlített volt, ezért nem indult be a szerkezeti falban az elektrolit (oldott sókat tartalmazó víz) mozgása. Mióta lakásnak használják, fűtenek, így beindul a vízmozgás: a fal ledobja magáról a vakolatot, a felülete salétromos lesz. A lakásokban az emberek sokáig tartózkodnak, főznek, tisztálkodnak, ami megnöveli a belső páratartalmat. A hőhidas szerkezeteken a pára kicsapódik, megjelenik a penész.

A csúnya és egészségtelen falakat gyakran átfestik, a pára csökkentésére többet fűtenek, gyakran szellőztetnek. Összességében tehát pazarló és a környezetet terhelő életmódra kényszerülnek az ilyen lakásokban élők. Ráadásul küzdelmük reménytelen: néhány hét múlva ismét penészedni fog minden. A probléma a lakás szintjén nem megoldható, ezért kell az épületek szintjén kezelni.

A nagyvárosok legerősebb környezeti ártalma a száraz, poros levegő. Ez nemcsak az emberek, hanem a növényzet számára is megterhelő. A legyengült növényállomány pedig könnyebben esik áldozatul a különböző kártevőknek és megbetegedéseknek. A városi környezetben viszont ezek vegyszeres kezelése nem kívánatos, emiatt a növényállomány sokkal gyorsabban romlik, mint a külterületeken. Az utóbbi évek forró nyarai pedig tovább rontották a helyzetet.

Az automatikus öntözés ma már minden parképítészeti tervezés és felújítás alapvető eleme, egyáltalán nem számít luxusnak. Sőt, a jól kialakított öntözőrendszer lehetővé teszi, hogy a víz felhasználása a leghatékonyabb lehessen, mivel a megfelelő helyre a megfelelő mennyiségű vizet juttatja, a napnak azon szakában, amikor az a legjobban hasznosul, de legkevésbé zavarja a használatot. Megakadályozza a pazarlást, hiszen az érzékelők jelzik, ha túl nagy a talaj vagy a levegő nedvességtartalma, és leállítják az öntözést. A finom csepegtető és szórófejek pedig pontosan a megfelelő mennyiségű vizet juttatják ki, nem okoznak talajeróziót vagy túlöntözést. A gyep kiégése, kikopása is a minőségi öntözéssel előzhető meg leginkább.

Mind a növényzet, mind a játszótéren levegőző gyermekek és szüleik egészsége szempontjából ugrásszerű javulást eredményezne az automatikus öntözőhálózat használata.

A bölcsődei dolgozók nettó keresete alig haladja meg a hivatalos létminimum (85.000,- Ft) értékét. Ez méltánytalan és tarthatatlan, ezért javaslom a növelését.

Számításaim szerint a javasolt 24 millió forint a bölcsődei dolgozók havi nettó keresetét nagyjából átlagosan 20 ezer forinttal növelné.

A polgármester úr tájékoztatása szerint kerületben korábban kérés volt, hogy a napi pártpolitika ne jelenjen meg az önkormányzat tevékenységében. Emiatt van, hogy a Várnegyed újságban és a Budavári Művelődési Házban politikai tárgyú írások és események nem kerülhetnek be. Éppen ezért visszás lenne a kerület lakossága számára, félreértésekre és belemagyarázásokra adhat alkalmat, hogyha a Heti Válasz című politikai folyóiratot támogatjuk. Az országos folyóirat ráadásul nem szorul támogatásra, a hirdetési díjak pedig külön soron vannak előirányozva.

A kerületi klub kulturális kínálatának növelése viszont mindenki számára támogatható, ezért javaslom az előirányzat átcsoportosítását erre a célra.

 A testületi ülés napirendje itt olvasható. Az éves képviselői munkatervhez az alábbi javaslatokat nyújtottam be:

  1.        Kerületi lakásgazdálkodási koncepció kialakítása

Annak kidolgozása, hogy az önkormányzat hogyan tudja úgy fejleszteni, alakítani és kezelni a tulajdonában álló lakásállományt, hogy azzal a kerületben lakókat minél jobban szolgálja. Szükség volna a lakásállomány növelésére, hogy a mozgásterünk növekedjék. Ennek érdekében szorgalmazni javaslom pl. az életjáradéki rendszer felélesztését. Az egyes emberek, családok életének alakulásával az igényeik és lehetőségeik is változnak: jó volna, ha a lakásgazdálkodásunk rugalmasan követni tudná ezt.

    2.       Interaktív kerületi honlap kialakítása

A kerületi honlapunk nehezen kezelhető. A fontos információk rendezetlenül vannak felsorolva, a kereső funkció nem működik jól, a pdf formátumban feltöltött adatállomány egyáltalán nem kereshető, a rendeletkereső pedig teljesen használhatatlan. A korábbi közgyűlések adatai, előterjesztései, jegyzőkönyvei nem visszakereshetők. Fontos, aktuális információk is csak nagyon sokk kattintással érhetők el. Nincsenek feltüntetve linkek, e-mail-címek, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás nagyon szűk csatornán működik.

  1.        A kerületi társasház felújítási program kibővítése a kerület környezeti minőségének javítása érdekében

Az országos támogatási rendszerek nem segítik a budapesti és különösen a műemléki környezetben lévő házak, lakások korszerűsítését. Fontos volna a kerületben meglévő, jól működő társasház felújítási program célrendszerét célzottan az energiahatékonysági felújítások támogatásával illetve az egyes lakások számára pályázható, energiahatékonysági támogatások különböző formáival kiegészíteni.

  1.        Kerületi gépjármű-használati koncepció kialakítása a kerület környezeti és életminőségének javítása érdekében

Jelenleg a kerület az itt lakó családok gépjárműhasználatát a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben támogatja. Miközben a kerület levegőminősége valamint a gépjármű-tárolási és parkolási lehetőségek sem engednék meg mindezt. A világ nagyvárosainak történelmi városmagjaiban már szigorúbban van szabályozva a gépjárműtartás rendszere. Olyan koncepció kidolgozása a cél, amely nem követi a lakók egyre növekvő gépjármű-használati igényeit, hanem ésszerű alternatívákat nyújtva a környezetbarát viselkedést ösztönzi.

  1.        Koncepció kialakítása a kerületi közintézmények akadálymentesítése érdekében

Bár az európai uniós és az országos szabályozás is előírja, az I. kerületben sem közelíthetők meg akadálymentesen a közintézmények. Vannak jó példák, mint a Maros utcai rendelő, de például az iskolák és az óvodák nem akadálymentesek. A kisebb testvért babakocsiban toló szülő nem tud bejutni az iskolákba és óvodákba mindenhol. A nehezen közlekedő idősek és a gyengén látók segítése sincs megoldva. Ennek ütemezését célozza a koncepció.

 6.       Koncepció kialakítása a kerületben élő családok segítésére a kisgyermekes nők munkába állásának támogatása által

A koncepció kialakításához érdemes egy felmérést készíteni a kerületi családok helyzetéről és igényeiről, valamint a polgármesteri hivatalnak és a kerületi intézményeknek a tapasztalatairól. Mindezek alapján lehet az önkormányzat kínálatát szélesíteni. Gondolok itt például a kedvezményes babysitter-szolgálatra, az intézményi napközik rendszerére és a családosok számára kialakított napközikre.

  1.        Környezetbarát pelenka program kialakítása

Korábban a testület elé benyújtott elképzelésem jogszabállyá formálásáról van szó.

vnm

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://eokoskodas.blog.hu/api/trackback/id/tr885833486

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.