Szavazás

<

V. Naszályi Márta

Közös ügyeink nemcsak a politikusokra tartoznak

Friss topikok

  • Kovacs Nocraft Jozsefne: "az egész lakosság fizeti, hogy néhány tehetős ember a nemzetközi piacon drágán megvett, de a lako... (2019.07.03. 21:19) Rezsi és klíma
  • Hungry horse: A megküldött történet nem arról szól, hogy bárki szegény lusta is lenne, ez a te szalmabábod a gye... (2019.07.01. 12:18) Aki szegény...
  • Ahoj-: Csúszdaparkot és játszóteret csiripeltek a madarak, a teniszpálya mellett meg sportpálya várható. (2019.05.15. 22:00) Valaha volt itt egy park
  • ételizésítő: @Tarlós elvtárs patkányos városa: Nem Tarlóst akarom védeni, de ez Demszky idejében sem volt jobb... (2019.04.29. 16:38) Hogyan kellene kiirtani a patkányokat?
  • Andrew Barkanyi: 24 éve lakom a Várban. Közgazdasági érvek mellett a Neo-keynessiánus liberális felfogás szerint m... (2019.04.06. 12:21) Lakásvásár Budán

Budapest szmogtérképe

Budapest szmogtérképe

Állandó oldalak

2013.04.11. 08:00 elendem

Beszámoló a Budavári Önkormányzat 2013. március 28-i üléséről

budavar_cimer.gifNapirend előtt:

Tájékoztatójában a polgármester elmondta, hogy április 23-án 14 órakor közmeghallgatás lesz a Budavári Művelődési Házban a budai fonódó villamosról.

Napirend:

Javaslat a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelet megalkotására

Mellékletek

A rendelettel kapcsolatban több pontból álló, részletes javaslatcsomagot készített egy kerületi lakos, és ezt nemcsak nekem, de a kerület vezetésének is elküldte. Az ő javaslataiból (dőlt betűvel) többet is behoztam a közgyűlés elé:

  1. A tervezet 10. bekezdés f) pontja a hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatban legalább 3 darab konténer elhelyezéséhez köti a szigetek kialakítását. Ugyanakkor a napokban kezdik meg a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetését a kerületben, aminek következtében a közterületen csak a fehér és a színes üveg gyűjtő konténerek maradnak, tehát összesen 2 darab konténer lesz a jövőben. A javaslatot az előterjesztő befogadta, nincs meghatározva a rendeletben az egy szigetbe rakható konténerek száma.
  2. A tervezet 6. bekezdését javaslom kiegészíteni azzal, hogy kerékpáros létesítmény területén (kerékpárúton, gyalog-kerékpárúton) sem lehessen közterület-használati hozzájárulást kiadni. Az előterjesztő befogadta, alapelvként bevettük a rendeletbe. Ha azonban nagyobb összefüggő terület kerül átadásra, ami pl. úttestet is elfoglal, autóbuszokat is elterelnek, olyankor a kerékpárutak is beleeshetnek.
  3. A tervezet 11. bekezdés (10) pontja az étlap méretét 30x60 cm-ben maximálja, már nem teszi lehetővé egy olyan tartó vagy tárló elhelyezését, amelyben egy A4-es lapokból összeállított, bekötött, kettényitott étlapot lehetne elhelyezni. Hozzátettem, hogy feleslegesnek látom az étlapok méretének meghatározását. Ezt nem fogadták el.
  4. A visszaélések elkerülése érdekében nyugati mintára javaslom előírni, hogy az engedéllyel rendelkező utcai árusok az elárusítóhelyen legyenek kötelesek jól látható helyen, vízhatlan tokban kifüggeszteni az engedélyt. Így bárki számára nyilvánvaló, hogy az adott árus engedéllyel vagy anélkül tevékenykedik, a járókelők is be tudják jelenteni, ha engedély nélküli árussal találkoznak, és a rendőrök is egyből látják, hogy szabálysértővel van dolguk. Ugyancsak javasolnám egy webes felület létrehozását, ahol a kerületi polgárok a közterület foglalásokról tájékozódhatnak, egyúttal megtekinthetik, hogy egy adott rendezvény, filmforgatás rendelkezik-e engedéllyel. (Rendszeresen beleütközünk abba a problémába, hogy hétvégén megjelenik egy filmes stáb, lefoglalja a parkolóhelyeket, a jelen lévő biztonsági őröknek fogalmuk nincs, hogy van-e engedélyük, a hivatal munkatársai értelemszerűen nem elérhetők, a rendőrök nem tudják kitől megkérdezni, és mire hétfő reggel tisztázni lehet a helyzetet, addigra már nincs kit megbüntetni.) A kerület vezetése szerint a közterület-felügyelet megkapja az engedélyek jegyzékét, a lakosságra nem tartozik mindez.
  5. Elvileg egy teljesen közművesített kerületben vagyunk, ennek ellenére rendszeres, hogy a rendezvények, filmforgatások idején az árusok, stáb energiaszükségletét egész nap működtetett mobil generátorokkal látják el. Ez nem csak a levegőt szennyezi, de elég zavaró annak, akinek az ablaka alatt állítják fel. Javaslom ezért a rendeletben általánosan tiltani vagy legalább korlátozni, hiszen a kerület minden pontján van hozzáférhető elektromos csatlakozási pont. A kerület vezetése szerint ez a jövő útja, de egyelőre nincs elég csatlakozási pont, hogy ezt elő ehessen írni.

Feleslegesnek tartottam, hogy minden közreműködő neve és lakcíme előre leadandó legyen, szerintem elég egy felelős. Állítólag a fekete munkát lehet ezzel elkerülni. Javasoltam ezen kívül, hogy elektronikus úton is meg kelljen küldeni a hozzájárulást a kérelmezőnek, mivel a posta teljesen megbízhatatlan. Ezt nem fogadták el, de megnyugtattak, hogy a valóságban ez úgy zajlik, hogy telefonálnak a kérelmezők és személyesen bejönnek az engedélyért.

Megjegyeztem, hogy az új fővárosi rendelet szinte teljesen ellehetetleníti a futóversenyeket, ezért ezek kerületi szabályozása majdhogynem felesleges, sajnos.

Ezúton is bíztatok mindenkit, hogy az egyes kerületi előterjesztésekről mondják el véleményüket, javaslataikat, hogy azokat a közgyűlés előtt képviselhessem, és reményteli esetben elfogadásra kerülhessenek!

14/0/1 Megszavaztam

 A Budavári Önkormányzat képviselő testületének 3/2006. (II.16) Kt. rendeletének módosítása a Budavári helyi elismerő cím és kitüntetés alapításáról, adományozásuk rendjéről

Egy új kitüntetést alapítunk, a Budavári Szent György Díjat, amelyet a kerület biztonságáért sokat tevő rendőrök vagy köztisztviselők kaphatnak. Évente egy fő, a hozzá járó tiszteletdíj 250.000,- Ft.

Egyhangúlag elfogadva.

 A Budavári Önkormányzat képviselő testületének szociális és gyermekjóléti pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó című 12/1999. (VI.25.) Kt. rendelet módosítására

A rendelet egyik új eleme a szociális kölcsön, amelyet én javasoltam. Ez a lehetőség olyan esetekben kérhető, amikor egy család olyan nehéz – de nem rendkívüli - élethelyzetbe kerül, hogy egy összegű nagyobb kiadása támad, amelyet a megtakarításaiból nem tud fedezni, viszont a jövedelmük elég nagy ahhoz, hogy miatta segélyre nem jogosultak, de elég kicsi ahhoz, hogy piaci alapon nem kapnak kölcsönt. Örülök, hogy a kerület vezetése fogékony volt a más kerületekben már működő rendszerre, és befogadta a javaslatomat, mivel a KSH tavaly publikált felmérése szerint különösen ijesztő, hogy 2011-ben a lakosság csaknem háromnegyede (a szegénységi küszöb alá esők 96 százaléka) nem tudott még egy nagyjából 50 ezer forintos váratlan kiadást sem fedezni. Remélem, hogy több kerületi családnak is segíteni tudunk ezáltal a jövőben.

Megszavaztam 12/0/0

 Javaslat a Budapest I. kerület védőnői körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Az eddig is működő, de rendeletben nem rögzített védőnői körzetek maradtak és kerültek rögzítésre.

Megszavaztam 14/0/0

 Javaslat a gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybe vevő nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

A szöveghez képest annyi változás történt, hogy nem az általános fogyasztói árindex, hanem az élelmiszerekre vonatkozó árindex szerint lesz valorizálva a térítési díj.

Fontosnak tartom, hogy a gyermekek élelmezésénél ne az ár, hanem a minőség legyen a fő szempont. Ugyanakkor felhívtam a figyelmet, hogy a szülők valójában nem ennyit költenek, hanem többet, hiszen ők viszik a friss gyümölcsöt-zöldséget is. Hozzátettem, hogy az a szülők érzése (kaptam ilyen jelzést), hogy a kétgyerekes, 56 ezer Ft-nál több egy főre jutó jövedelemmel rendelkezők fizetik meg a többgyerekesek és a rászorulók ebédjét is. Elmondtam, hogy érdemes lenne az igazságosabb rendszer jegyében rászorultság szerint sávos fizetési rendszerben gondolkozni. Válaszban elmondták, hogy ez támogatás, nem a kétgyerekesek fizetnek a többiek helyett, hanem az állam és az önkormányzat. A polgármester szerint nevelési szempontból nagyon jó rendszer, hogy a családok viszik a friss gyümölcsöt. Önök szerint jó ez a rendszer?

13/0/1 megszavaztam.

 Budai Vár palotaterület közterület-rendezési terve

Alapvetően támogatom a szabályozást, mivel nagyon fontos, hogy közterület ne legyen lezárva illetve fizetőssé téve, az intézmények is megközelíthetőek legyenek mindenki számára. Kifogásoltam, hogy párt- és választási esemény nem tartható, mivel ezt felesleges túlszabályozásnak tartom. A közélet semmivel sem méltatlanabb a Várhoz, mint a libamáj vagy a sör.

Kiemeltem, hogy zöldterület és zöldállomány szempontjából nagyon amatőr a szabályozás. Olyan a hangulata, mintha a növényektől félnénk. Elfogadták a javaslatomat, hogy „magyar fajtájú” helyett „honos fajú” szakkifejezés szerepeljen.

Megszavaztam 15/0/0

 A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

14/0/0 megszavaztam

 Vis maior pályázaton való indulás és a pályázathoz pályázati önrész biztosítása

Egyhangúan megszavazva

 A Mese Mindenkié Alapítvány létrehozása

Megjegyeztem, hogy a kuratórium kiválasztása sem átlátható, sem demokratikus nem volt. A kerület vezetése szerint ezt a múzeum választotta ki. Azért szavaztam meg végül is az előterjesztést, mert nevetségesen kis összegről van szó.

14/0/0 egyhangúan megszavazva

 Zárt ülésben:

Javaslat Szent György díj adományozására

A kerületi rendőrkapitányság által javasolt személyt szavazta meg a testület, a díj Szent György napon kerül átadásra.

 Nyílt ülésben:

Bp. I. Hattyú utca 12. sz. alatti üres helyiség elidegenítése

14/0/0 egyhangúan megszavazva

 Üres helyiségek bérbeadása nyilvános pályázat útján

14/0/0 egyhangúan megszavazva

 Bp. I. Táncsics Mihály u. 10. sz. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozattétel

13/1/0 megszavaztam

 Zárt ülésben:

XX bölcsődei felvételi kérelmének elutasítása ügyében benyújtott fellebbezése

 YY bölcsődei felvételi kérelmének elutasítása ügyében benyújtott fellebbezése

 A két előterjesztés kapcsán hosszan beszélgettünk a kerületi nappali gyermekellátásokról. Remélem, hogy a jövőben javulni fog a helyzet, mivel mind a szülők, mind a hivatal számára nyűgös és megalázó helyzet, hogy mérlegelni kell a családok között a kevés férőhely miatt.

 

vnm

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://eokoskodas.blog.hu/api/trackback/id/tr275216249

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.