Szavazás

<

V. Naszályi Márta

Közös ügyeink nemcsak a politikusokra tartoznak

Friss topikok

  • Kovacs Nocraft Jozsefne: "az egész lakosság fizeti, hogy néhány tehetős ember a nemzetközi piacon drágán megvett, de a lako... (2019.07.03. 21:19) Rezsi és klíma
  • Hungry horse: A megküldött történet nem arról szól, hogy bárki szegény lusta is lenne, ez a te szalmabábod a gye... (2019.07.01. 12:18) Aki szegény...
  • Ahoj-: Csúszdaparkot és játszóteret csiripeltek a madarak, a teniszpálya mellett meg sportpálya várható. (2019.05.15. 22:00) Valaha volt itt egy park
  • ételizésítő: @Tarlós elvtárs patkányos városa: Nem Tarlóst akarom védeni, de ez Demszky idejében sem volt jobb... (2019.04.29. 16:38) Hogyan kellene kiirtani a patkányokat?
  • Andrew Barkanyi: 24 éve lakom a Várban. Közgazdasági érvek mellett a Neo-keynessiánus liberális felfogás szerint m... (2019.04.06. 12:21) Lakásvásár Budán

Budapest szmogtérképe

Budapest szmogtérképe

Állandó oldalak

2012.11.22. 08:37 elendem

Beszámoló a Budavári Önkormányzat 2012. október 25-i képviselő-testületi üléséről

Kapisztrán tér Városháza.jpgNapirend előtt

A polgármester szokás szerint felsorolta az elmúlt hónap eseményeit, majd ismertette az elkövetkező időszak programjait. Tájékoztatott, hogy a Mátyás templom rekonstrukciója 700 millió Ft többlettámogatást kap a kormánytól. Október 30-án várható a járásokról való megállapodás aláírása.

A napokban megkezdődik az építéshatósági dokumentációk elektronikus feldolgozása, mert át kell állni az elektronikus ügyfélszolgálatra. 5 db életveszélyessé vált vári kémény felújítása történt meg a vis major keretből

Egy sürgős előterjesztés lett helyben kiosztva: a jegyző nyugdíj miatti felmentése.

 Napirend

  1. A katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztató

Vetített képes előadással egészítették ki az elküldött beszámolót Ennek során derült ki, hogy április 4-én egy emeleti lakás padlójában bombát találtak, ami 60 éve ott nyugodott, de bármikor robbanhatott volna. A hatástalanítás idejére több házat is kitelepítettek.

A kerületünket is tartalmazó régió közbiztonsági referense: dr. Rácz Viktória. Az új törvény alapján egy 300 fős szervezetet kell megalapítani, amelyhez 800 adatbekérő lap lett kiküldve a körzet férfilakossága számára. A visszaküldött lapok elemzése még tart.

Szavazás: 15 igen/0 nem/0 tartózkodás – a beszámolót elfogadtam

  1. A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások című 12/1999. (VI.25.) Kt. rendelet módosítása

Hozzászólásomban elmondtam, hogy már bő egy évvel ezelőtt, amikor az önkormányzati többség megalkotta ezt a rendeletet, tiltakoztam a javaslat ellen. Azért, mert kutatások világosan kimutatják, hogy a népesség fogyás fő oka az, hogy a tervezett és vágyott második és harmadik gyermekek nem születnek meg, ezért ez a rendelkezés, hogy a kistestvér születésekor „kirakjuk a nagyobbikat a bölcsiből”, kifejezetten káros. Azt is tudjuk nemzetközi kutatási eredményekből, hogy a fejlett világban azokban az országokban nő a népesség, ahol színvonalas és rugalmas gyermekellátó intézmények segítik a családokat.

Mathauser András bizottsági tagunk szakértői egyeztetést folytatott minderről, és egyértelmű szakmai állásfoglalásokat kapott arról, hogy ez az intézkedés - bár jogszabályt nem sért – mégis szembe megy az Alaptörvény szellemével: „K cikk (2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást. Indoklási rész: A nemzet fennmaradásának letéteményese a család, a társadalom legkisebb egysége. Ezt felismerve a Javaslat rögzíti a család védelmének és a gyermekvállalás támogatásának kötelezettségét.”(Alaptörvény, részlet)

Hozzátettem, hogy egyetértek azzal, hogy a bölcsődébe kerülés prioritási sorában hátrébb kerüljön az a család, ahol az újszülött kistestvér miatt az édesanya otthon van, de az eredeti rendelet nem prioritási sorrendet rögzít, hanem a jogot veszi el.

A mostani módosítás ezt a kemény rendelkezést puhítja fel, megszületésében részem volt, hiszen az Egészségügyi és Szociális Bizottságban rendszeresen rámutattam a rendelkezés hibájára és szorgalmaztam, hogy álljunk máshogy a kérdéshez. Ez a rendelet még ezzel a módosítással együtt is hibás, de maga a módosítás összességében jó irányba visz, ezért üdvözlöm.

Elmondtam, hogy az egész megalázó felvételi eljárás megelőzhető volna elegendő bölcsődei férőhely segítségével. És igaz, hogy a bölcsőde drága ellátás, de egy felelős önkormányzatnak a hosszú távú megtérülést kell figyelembe venni, azt, hogy családok sokasága számára lesz élhető a kerület. Felhívtam a figyelmet, hogy számtalan lehetőség van, amellyel csökkenteni lehet az önkormányzatra háruló költségeket, mint például igénybe venni másokkal összefogva a céges napközik pályázat lehetőségeit.

A jó irány miatt megszavaztam az előterjesztést, amit a testület egyhangúan elfogadott.

 3.       Javaslat egy új, a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet megalkotására

Hozzászólásomban elmondtam, hogy ez nagyon fontos és nagyon támogatnám az új szemléletű rendelet megalkotását, de ez most nem sikerült. Az elkészült tervezet nem alkalmas a megjelölt cél elérésére sem – a preambulumban felsorolt célok egyikét sem teljesíti.

Teszem azt a költségalapú lakásbérbeadás hogyan lett kiszámolva? (A válaszban elmondták, hogy az önkormányzat összes költségét elosztották az összes négyzetméterre.) A rendelettervezetben nincs leírva elv, egyszerűen négyzetméter árakat ad meg. De nem lehet mindenhol azonos a négyzetméter, a különböző méretű lakások bérleti értéke nem lineálisan nő.

Az is kérdés, hogy a négyzetméterárak mi szerint lettek kiszámolva – a válaszból kiderült, hogy egyszerűen a korábbi rendeletben lévő díjakat felszorozták egy inflációs rátával (a forradalmian új szemlélet jegyében).

A piaci alapú bérbeadás éppen a piaci folyamatokat nem engedi be a rendszerbe, hiszen pontról-pontra szabályozza, hogy milyen körülmények milyen szorzószámmal veendők figyelembe.

Felhívtam a figyelmet, hogy a rendelet amiatt is korszerűtlen, mert az energiatanúsítvány szerinti besorolást semmiféle módon nem veszi figyelembe, még csak meg sem említi.

Kiemeltem néhány különösen problémás részt:

  • 21. században egészségtelenül gombás lakás 50% költségcsökkentés? – egészségtelen lakást nem adunk ki, hanem egészségessé teszünk.
  • Aki válás miatt szorul másik lakásra, az csak komfort nélküli lakást kaphat? Nem hátrébb sorolódik, hanem egyáltalán nem kaphat komfortos lakást. Hogyhogy egyáltalán van még a kerületben komfort nélküli lakás?
  • a nem szabályozott kérdésekben a tervezet szerint a polgármester egy személyben hoz döntést – ilyenkor a testületnek kell döntést hozni!

A válaszok gyönyörű klasszikus példái voltak annak, hogyan lehet látványosan félreérteni a kérdéseimet. Például a jogtanácsos azt mondta, hogy az energiatanúsítvány törvényben szabályozva van, azt itt nem szabályozhatjuk.

Az irodavezető és a jogi tanácsadó arról beszéltek, hogy a rendeletalkotásnak szabályai vannak. Ezek szerint le kell írni, hogy mennyi a lakbér, de ezt nem lehet minden lakásra kiszámolni. A komfortfokozatokat a fővárosi rendelet írja elő. Az, hogy én nem erről beszéltem, úgy látszik nem tűnt fel nekik.

A polgármester válaszában arról beszélt, hogy nincs az rendben, hogy a Várba költöző gazdag családok is szociális lakbért fizessenek. Nem lehet egyenként kiszámítani a ráfordításokat.

Nem szavaztam meg az előterjesztést.

Szavazati arány: 12/1/2

 4.       A fővárosi kerületi hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás

A polgármester elmondta, hogy az informatikai beszerzés folyamatban van.

Az egész járási rendszerrel, mindazzal, ahogyan ezt bevezették mélységesen nem értek egyet, ezért nem fogadtam el a határozati javaslatot.

Szavazati arány: 10/1/2

 5.       2013. évi belső ellenőrzési terv

Tartózkodtam, szavazati arány: 13/0/2

 6.       Jegyzői felmentés

Tánczosné dr. Pósa Ibolya nyugdíjazás miatt felmentését kérte a köztisztviselői jogviszonyból. A képviselő-testületnek meghatalmazást kell adni az aljegyzőnek aláírásra a jegyzői álláshely betöltéséig.

Egyhangúan elfogadva

 7.       Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláspályázat kiírása

Nincs még egy éve, hogy az intézményvezető itt dolgozott, ő maga kérte a felmentését élethelyzetből fakadó okok miatt. Az új pályázat lezárultáig (2013. február) a vezető helyettes kap megbízást a vezetésre.

Támogattam, egyhangúlag elfogadva.

 8.       Az I. kerület várakozási övezeteinek felülvizsgálata

Az eljárás legfontosabb következménye, hogy parkolási övezet lesz a kerület gellérthegyi része is, így az ott lakók is kaphatnak éves matricát.

A bizottsági ülésen kiderült, hogy a tervben XI. kerületi területre is hoztunk döntést véletlenül. Ezt a részt korrigáltuk.

Az előterjesztést egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.

 9.       Farkas Ferenc Zeneiskola 2012/2013-as tanév végleges tantárgyfelosztásának jóváhagyása

Kérdésre válaszolva elhangzott, hogy mivel a zeneiskola kötelező önkormányzati feladat, ezért ez is el fog kerülni a kerülettől.

A előterjesztés egyhangúlag elfogadva.

 10.   Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Mivel a változás egyrészt az okmányiroda átadásából adódik, másrészt a közlekedésfejlesztési projekt miatt felvett dolgozókat jelenti, és mivel mindkét folyamattal kapcsolatban erős fenntartásaim vannak, ezért tartózkodtam a szavazás során.

Szavazati arány: 13/0/2

 11.   Felterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez a budavári palota negyedben tartott fesztiválok szervezése tárgyában

A Várban a nyár folyamán szinte minden hétvégén rendezvény, fesztivál volt. Ez azzal járt, hogy az egyébként szabadon bejárható közterületeket lezárták, csak belépőjegy vásárlásával lehetett arra menni. Ezt nagyon ellenzem. A Várban lakók a zajra, tömegre panaszkodtak. Mindezek miatt valóban fontosnak tartom, hogy szabályozva legyen a rendezvények mennyisége és formája.

A polgármester bizonyos fesztiválokat méltatlannak tart a Várhoz – ezt én nem így látom, szerintem se a sör, se a libamáj, se más termék nem méltatlan; az a méltatlan, ha a Vár egy része el van zárva és ha nincs jól kitalálva, hogy milyen módon rendezhető egy fesztivál.

Az előterjesztésből számomra az a leginkább fontos, hogy a Várgondnokság Kft. a rendezvényekért kapott díjakat forgassa vissza a Vár, a Palota-negyed fenntartásába, karbantartásába. Jelenleg az állami keret olyan kevés, hogy a Várgondnokság Kft. rákényszerül a rendezvényekre. Általában nem gondolom, hogy jó irány mindenért a központi költségvetéshez fordulni segítségért, de az ország egyik legfontosabb műemlék-együtteséért az állami vezetésnek is felelőssége van.

Támogattam az előterjesztést, egyhangúlag elfogadva.

 12.   Alagút u. 4. szám alatti üres helyiség elidegenítése

Támogattam, egyhangúlag elfogadva.

 13.   Fő u. 37/c. szám alatti üres helyiségek elidegenítése

Támogattam, egyhangúan elfogadva.

 14.   Batthyány u. 65. szám alatti helyiségek bérleti idejének meghosszabbítása

Támogattam, egyhangúan elfogadva.

 15.   Bérc u. 5. als. 1. sz. alatti lakás bérbeadása

Támogattam, egyhangúan elfogadva.

 16.   Dísz tér 2. alatti ingatlan hasznosítása

Elmondtam, hogy már tavaly is átgondolásra javasoltam ezt a bérbeadást.

A polgármester beszélt arról, hogy a bódés kirakodóvásárt a Vár területén nem támogatja. Azért ragaszkodnak az egy éves szerződéshez, mert ezt a területet be akarják építeni.

A hozzászólásomra reagálva azt mondta, hogy nem jelentkeznek az általam javasolt kézműves magyar termékek és helyi termények árusítói.

Szavazati arány: 14/0/1

17.   Dísz tér 8. sz. alatti helyiség bérleti díj csökkentése

Az üzlethelyiség nemrég hirtelen bérlőt váltott. Az új bérlő nagy beruházásokat hajtott végre, majd most bérleti díj csökkentést kér.

Miseje Balázs azt mondta, hogy megkeresték őt a korábbi bérlők, hogy megelőzően a polgármesteri hivataltól kvázi zsaroló levelet kaptak, hogy át fogják alakítani a határozatlan idejű bérleteket határozott idejűre, és meg fogják emelni a bérleti díjukat. Erre feladták a bérleményt. Az új bérlő pedig most bérleti díj csökkentését kéri az elvégzett felújításokra hivatkozva.

Jelen voltak az épületben lakók, akik kérték, hogy felszólalhassanak. Szűcs Teofil, Dísz tér 8. sz. alatti lakó elmondta, hogy a vendéglátóhely a működésével sokkal jobban zavarja a lakókat, mit a korábbi bérlők, folyamatos zaj van, ételszag, cigarettafüst. A gépészeti beruházások után a hangszigetelés rossz.

T. Szabó Sándor felhívta a figyelmet, hogy 3, 2 millió forintot a társasház kifizetett a beruházásból a bérlőnek a szennyvízcsatorna cseréért, és most a bérlő visszakapja az önkormányzattól a beruházásának egy részét. Hozzátette, hogy a házuk falán lévő térképet nem tudják látni a terasztól, a járdán nem lehet közlekedni. Elmondta, hogy bár szépen meg lett csinálva, a kivitelezés minősége rossz, és nem kellene kifizetni.

Ügyrendben javasoltam, hogy napoljuk el a vitát, amíg megvizsgáljuk a kérdést alaposabban. Javaslatomat, ami egyértelműen azt szolgálta volna, hogy se a bérlővel ne legyünk méltánytalanok, se a kerület vagyonával ne gazdálkodjunk felelőtlenül, hanem alapos utánajárással hozzunk döntést, 4/10/1 arányban elutasította a közgyűlés, ami legalábbis jelzésértékű egy testületben, ahol 10 kormánypárti képviselő ül.

Mivel az elnapolást nem fogadták el, ezek után nemmel szavaztam. A testület 10/4/1 arányban elfogadta a díjcsökkentést.

 

Váradiné Naszályi Márta

Budapest I. kerületi képviselő, LMP

Fénykép forrása: indafoto

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://eokoskodas.blog.hu/api/trackback/id/tr394919410

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.